דיו Polar bear

דיו Polar bear

26, 26XL

מיועדת להפקת תדפיסים באיכות יוצאת דופן

דיו Polar bear

דיו Claria Premium מפיק מסמכי טקסט חדים וברורים ו ותמונות מבריקות באיכות מדהימה - פרטים חדים וצבעים עשירים ומציאותיים. האיזון המושלם לבית המודרני.

1 Print permanence ratings are based on accelerated testing of prints on specialty media stored in archival sleeves in album storage. Actual print stability will vary according to the media, printed image, display conditions, light intensity, humidity, and atmospheric conditions. Epson does not guarantee longevity of prints. 2. Comparison based on the average cost per page for standard vs. XL inks: Claria Home Ink (18/18XL and 29/29XL), Claria Premium Ink (26/26XL and 33/33XL), Claria Photo HD Ink (24/24XL) and DURABrite Ultra Ink (16/16XL and 27/27XL).