Standard Proofing Paper 240

SKU: C13S045115

פורמט נייר: A3+‎ (329 mm x 483 mm)

משקל הנייר: 240 ג'/מ²

מספר דפים: 100 גיליונות

Standard Proofing Paper 240

נייר Standard Proofing תוכנן כדי למלא אחר דרישות שוק הדפסי האייריס, אשר הולך ועובר לשימוש במדפסות אפסון עם המדיה המתאימה.