Epson SIDM Serial I/F board, no buffer type-B plug-in card RS232D/20mA

SKU: C12C824432
Epson SIDM Serial I/F board, no buffer type-B plug-in card RS232D/20mA
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.