SKU: C12C936831

גימור רב-תכליתי

סקירה

סקירה

בסביבת עבודה מהירה, יחידת גימור ההידוק הרב-תכליתית מייעלת את ההדפסה של מסמכים בעלי דפים מרובים. יש לה קיבולת פלט של עד 4,000 גיליונות והיא מאפשרת הידוק של עד 50 גיליונות והערמת היסט. בנוסף, היא תומכת ביחידה אופציונלית לניקוב 2 או 4 חורים.

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.