מציג 1 - 15 מתוך 30 פריטים

פילטרים

 • 9 סיכות, 80 עמודות
 • אמינה
 • חסכונית
 • עמודה 136 עם 24 פינים
 • ממשק Ethernet, מקביל ו-USB
 • מדפיס 1 ועוד 5 טפסים
 • 24 פינים, 106 עמודות
 • ממשק מקבילי, ממשק USB וממשק רשת
 • מדפיסה מקור +6 ב-‎487 תווים לשנייה
 • מדפסת סיכות בעלות תפעול נמוכה
 • מהירויות הדפסה גבוהות במיוחד
 • אמינות יוצאת דופן
 • מדפסת סיכות עם עלות תפעול נמוכה
 • מהירויות הדפסה מובילות בשוק1
 • אמינות משופרת
 • ממשק מקביל ו-USB
 • USB ממשק מקביל ו-
 • מדפיסה 1 ועוד 5 טפסים
 • 24 פינים, 106 עמודות
 • ממשק מקבילי, ממשק טורי וממשק USB
 • הדפסת של 1 פלוס 6 תבניות, 529 תווים לשנייה
 • 24 פינים, 106 עמודות
 • ממשק מקבילי, ממשק טורי וממשק USB
 • מדפיסה מקור +6 ב-‎487 תווים לשנייה
 • 24 פינים, 106 עמודות
 • ממשק מקבילי, ממשק USB וממשק רשת
 • מדפיסה 1+6 עם ‎487 CPS
 • 24 פינים, 106 עמודות
 • ממשק מקבילי וממשק USB
 • מדפיסה 1+6 עם ‎487 CPS
 • ממשק מקביל ו-USB
 • USB ממשק מקביל ו-
 • מדפיסה 1 ועוד 5 טפסים
 • 9 סיכות 136 עמודות
 • ממשקים מקבילים, USB וסדרתיים
 • 1 ועוד 9 טפסים, 1,550 תווים לשנייה
 • מדפסת סיכות עם עלות תפעול נמוכה
 • מהירויות הדפסה מובילות בשוק1
 • אמינות משופרת
 • אמינות מוגדלת
 • מהירויות הדפסה גבוהות
 • תאימות Energy Star
 • משך חיי סרט 15 מיליון תווים
מציג 1 - 15 מתוך 30 פריטים