מוצרים מעניינים נוספים בסדרה

  • Clear and speedy printouts
C41D081011
  • Clear and speedy printouts
C41D081051
  • Clear and speedy printouts
C41D082001
  • Clear and speedy printouts
C41D082011
  • Clear and speedy printouts
C41D082051

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

כללי

משקל
0,1 ק"ג

אביזרים

סרטים

הורדת פרטים נוספים

  • Epson M-190G: 57.5mm, 5V, Long Life Ribbon גיליון נתונים / פרוספקט הורדת PDF