מוצרים מעניינים נוספים בסדרה

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

כללי

משקל
0,34 ק"ג

אביזרים

סרטים

אפשרויות

הורדת פרטים נוספים

  • Epson M-267: 76mm, 24V גיליון נתונים / פרוספקט הורדת PDF