SKU: C13S400045

ניקוי יעיל של המדפסת

סקירה

סקירה

דגמי המדפסות SC-P10000 ו- SCP20000 של Epson כוללים יריעת בד אנטי-סטטית המותקנת במקביל לפתח כניסת הנייר כדי למנוע כניסת אבק לאזור ההדפסה. מעת לעת עלול להצטבר אבק על ציפוי זה ולהפחית את יעילותו. גיליון הניקוי מיועד להסרת האבק במהירות ובקלות.

הגיליון מסופק בחבילה של חמישה גיליונות, ולכל גיליון יש משטח דביק המיועד להסרת האבק וחלקיקים אחרים מהציפוי האנטי-סטטי. הניקוי הוא תהליך מהיר ופשוט, וגיליון אחד מספיק בדרך כלל לתהליך ניקוי מלא. את הניקוי יש לבצע בתדירות של אחת לשנה לפחות.

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.