SKU: C13S045151
סקירה

סקירה

ציפוי CrystalClear™ פותח באופן ייחודי להשגת תוצאות דפוס אופטימליות עם דיו לבן על מכונת SP WT7900, יחד עם סוגי הדיו C, LC, M, LM, Z, Or, Gr, K, של UltraChrome HDR.<br /><br />ביישומים כגון הדפסי אייריס לבניית דגמים בהדבקה בתעשיית האריזה מאפשרת טכנולוגיה זו להדפיס טיוטות של עיצובים לתעשיית האריזה תמורת חלק קטן של העלות של שיטות להדפסת אייריס בעבר.<br /><br />בין אם בוחרים במצב דפוס ראשוני (קודם לבן, לאחר מכן כל הצבעים) או דפוס נגדי (לבן מודפס אחרון, מן הצד הלא מודפס) - רדיד פוליאסטר זה בעובי 114 מיקרון מאפשר דיוק מירבי.<br /><br />המוצר מסופק בגלילים של 17 אינץ' (432 מ"מ) ו-24 אינץ' (610 מ"מ) באורך של 100 רגל (30.5 מ').<br /><br />הרדיד נישא על גבי מצע (release liner) בעובי 30 מקירון, המסייע במשיכה נכונה של הנייר למדפסת.<br /><br />כמו כל המדיות החדישות של אפסון, מיוצר גם נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת צפיפות הצבע המירבית. מצע זה נתמך על ידי מפתחים ידועים של תוכונת להדפסת אייריס.כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות.

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.