SKU: C13S042372
סקירה

סקירה

לרדיד החדש יכולת הדבקה מוגברת המספקת איכות דפוס מעולה, גם בהדפסת בצבעים חיים או צבעים כבדים, הדורשים ספיגה של כמות דיו מוגברת.<br /><br />ציפוי רדידי CrystalProof™ פותח באופן ייחודי להשגת תוצאות דפוס אופטימליות עם דיו לבן על מכונת SP WT7900, יחד עם סוגי הדיו C, LC, M, LM, Z, Or, Gr, K, של UltraChrome HDR.<br /><br />זוהי טכנולוגיה פורצת דרך ליישומים כגון הדפסי אייריס לאריזות, המאפשרת לתעשיית הדפסי האייריס להפיק Contact Proofs לתעשיית האריזה, זאת בשבריר העלות של שיטות העבר.<br /><br />בין אם תבחר במצב דפוס ראשוני (קודם לבן, לאחר מכן כל הצבעים) או דפוס נגדי (לבן מודפס אחרון, מן הצד הלא מודפס) - רדיד פוליאסטר זה בעובי 120 מיקרון מאפשר דיוק מירבי.<br /><br />המוצר מסופק בגלילים של 17 אינץ' (432 מ"מ) ו-24 אינץ' (610 מ"מ) באורך של 100 רגל (30.5 מ').<br /><br />הרדיד נישא על גבי מצע (release liner) בעובי 30 מקירון, המסייע במשיכה נכונה של הנייר למדפסת.<br /><br />כמו כל המדיות החדישות של אפסון, מיוצר גם נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת צפיפות הצבע המירבית. מצע זה נתמך על ידי מפתחים ידועים של תוכונת להדפסת אייריס. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות.

הורדת פרטים נוספים

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.