Epson והסביבה

Epson והסביבה

כאחת החברות המובילות בתחום ההדפסה וההפקה של מסמכים, אנו רואים לעצמנו חובה בלקיחת חלק פעיל בניהול אחריות על המשאבים הגלובליים שלנו. המדיניות הסביבתית של החברה מתייחסת לאתגרים הנוכחיים לשם שמירה על עתיד טוב יותר לילדינו ולנו.

החזון הסביבתי לשנת 2050

השלב הראשון והפשוט הוא הפחתת פליטה של גזי חממה. כיום ברור שיכולת הקיבולת של כדור הארץ מוגבלת. הכוונה המוצהרת של Epson היא להשיג 90% הפחתה של פליטת גזי חממה בתהליך הייצור שלה עד שנת 2050.

מידע נוסף

יעדי שנת 2025

היעדים להם אנו מחויבים אינם ניתנים להשגה ביום אחד. ‏‫כדי לא ללכת לאיבוד בגלל היקף המשימה, חשוב להגדיר שלבי ביניים שיובילו את הדרך למימוש מוצלח של החזון שלנו. אנו מפרסמים בקביעות פרטים ומידע נוספים לגבי השלבים שבהם כבר נקטנו .

מידע נוסף

היסטוריה של הפעילות למען הסביבה

היסטוריית הפרוייקט לשמירה על הסביבה החלה עם תוכנית לכפיית בקרת זיהום הפועלת בהצלחה מזה ארבעה עשורים. מסוף שנות ה- 90, Epson‏ מפרסמת מדי שנה את ההישגים שלה בדוח סביבתי. ומאז תחילת האלף החדש, Epson הרחיבה שוב את ההיקף ופעילה במסגרת פרוייקטים של ייעור מחדש, תוכניות לבקרת אנרגיה ומערכות חדשות המתגאות בנתונים של "אפס פליטה" ועוד .

מידע נוסף

הצהרת מיצוב סביבתית וגלובלית

המסר שלנו פשוט ולפיכך מובן בכל רחבי העולם: “מוצרים טובים יותר לעתיד טוב יותר”. ולמרות זאת, שש מילים פשוטות אלה מכילות עולם שלם של הצהרות המניעות אותנו מדי יום לעשות את המרב עבור הלקוחות והשותפים העסקיים שלנו ועבור הסביבה שלנו.

מידע נוסף

חשיבה על מחזור החיים

החל מהשרטוט הראשון ועד הכניסה לתהליך המחזור: כל המוצרים שלנו מפותחים כאשר במרכז נמצא מחזור חיים בר קיימא מבחינה אקולוגית. זוהי האסטרטגיה העיקרית עבור המוצרים שלנו המיוצרים תוך התחשבות סביבתית והיא כוללת את המאמצים שלנו להפחית את השפעתנו על הסביבה מעבר לשערי המפעל אל הבתים והמשרדים של לקוחותינו.

מידע נוסף

נקודת מבט חדשה

המחויבות שלנו אינה מסתיימת בשערי מפעלי הייצור של Epson. המאמצים שלנו כבר משפיעים על שגרת העבודה היומיומית של הלקוחות והשותפים העסקיים שלנו.

מידע נוסף

מוצרים

כל המוצרים שלנו מתוכננים כדי להתאים למחזור חיים בר קיימא מבחינה אקולוגית. בנוסף לתכנון ידידותי לסביבה ולמסירת כל הנתונים הרלבנטיים מבחינה סביבתית לגבי כל המוצרים שלנו, המשמעות היא גם סילוק כל החומרים המסוכנים בכל טווח המוצרים שלנו‏‫.

מידע נוסף

הפקה

האופטימיזציה האקולוגית של תהליכי הייצור של Epson היא אחד מתחומי הליבה שבהם המדיניות שלנו נכנסת לפעולה. ‏‫אנחנו מתמקדים בעיקר במניעת התחממות גלובלית, סילוק פליטה וכן בקרה מלאה על חומרים מסוכנים. יתר על כן, אנו מקדישים את המאמצים שלנו לנושאים דוגמת מערכת הובלה, משופרת, תכנון ניהול משופר של מים וחומרים וכן ניהול סיכונים סביבתיים.

מידע נוסף

מיחזור המוצרים

העיבוד האחראי והיעיל של המוצרים לאחר שסיימו לשרת את הלקוחות והשותפים העסקיים שלנו הוא חשוב ביותר, עד כדי כך שאנו כוללים אסטרטגיית מיחזור כבר בשלב המוקדם של שלבי התכנון. כל המוצרים המוגמרים שלנו תואמים להנחיות WEEE משנת 2005. עבור חומרים מתכלים דוגמת מיכלי דיו, ביססנו מערכת איסוף המבטיחה החזרה בטוחה של מיכלים ריקים ל- Epson.‏‫

מידע נוסף

קהילה אקולוגית

אנו רואים כחובה לספק תמיכה ולבצע את האסטרטגיות שלנו בקהילה הגלובלית. יחד עם הלקוחות והשותפים העסקיים שלנו פיתחנו והשתתפנו בתוכניות האוכפות חשיבה ואחריות אקולוגית בתחומים שונים דוגמת אזרחות ארגונית אקולוגית, טכנולוגיה אקולוגית, תקשורת אקולוגית או חינוך אקולוגי.

מידע נוסף

ניהול סביבתי

כל המאמצים שלנו עבור שימור סביבתי מחייב מושרשים היטב בפילוסופיית הניהול הכולל שלנו. ‏‫הם עולים בקנה אחד עם שאיפת החברה למזער השפעה סביבתית על העולם שלנו. המשימה המוצהרת של Epson היא לשרת שאיפה זו ולהגן על העתיד. מערכת הניהול הסביבתי ו ניהול סיכונים סביבתייםהמיושמים מסייעים לנו להשיג מטרות אלה.

מידע נוסף

מידע על איכות הסביבה

כדי להגשים את המחויבות החברתית הארגונית שלנו (corporate social responsibility - CSR), אנו שואפים לטפל בבעיות סביבה על-ידי אספקת ערך מוסף גבוה יותר העולה על הציפיות של הלקוחות שלנו והציפיות החברתיות.

מידע נוסף