SKU: C13T70234010

מוצרים אחרים בסדרה

2,400 דפים שחור 45.2 מ"ל
C13T70214010
XL
2,000 דפים ציאן 21.3 מ"ל
C13T70224010
XL
2,000 דפים מג'נטה 21.3 מ"ל
C13T70234010
XL
2,000 דפים צהוב 21.3 מ"ל
C13T70244010
XL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.