מוצרים מעניינים נוספים בסדרה

  • World's smallest shuttle dotprinter
  • Perfect for compact devices
  • Runs on extremely low power
C41D156011
  • World's smallest shuttle dotprinter
  • Perfect for compact devices
  • Runs on extremely low power
C41D156071

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

כללי

משקל
0,06 ק"ג

אביזרים

סרטים

הורדת פרטים נוספים

  • Epson M-150ll: 44.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B) גיליון נתונים / פרוספקט הורדת PDF