מוצרים מעניינים נוספים בסדרה

  • Enables easy terminal design
  • Beautiful print quality
  • No limit to slip design
C41D128011
  • Enables easy terminal design
  • Beautiful print quality
  • No limit to slip design
C41D128021

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

כללי

משקל
0,55 ק"ג

אביזרים

סרטים

הורדת פרטים נוספים

  • Epson M-290: 44.5mm*2, 24V, Form Stopper,Bottom Of Form Sensor,Bottom Of Form Sensor גיליון נתונים / פרוספקט הורדת PDF