מוצר שאינו זמין יותר - מצטערים, מוצר זה אינו זמין עוד. אנא ראו למטה לתמיכה נמשכת.

מוצרים מעניינים נוספים בסדרה

  • Fast printing 5.7 lines/second
  • Reliability: MCBF 10 mio. lines
  • Multiple copy capability
C41D365001

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

כללי

משקל
0,4 ק"ג

אביזרים

סרטים

  • Quality assurance during production
  • Exact fitting ribbon cassette
  • Ink is drying extremely fast
C43S015461

הורדת פרטים נוספים

  • Epson M-U112: 58mm, 24V גיליון נתונים / פרוספקט הורדת PDF