SKU: C13T70344010

מוצרים אחרים בסדרה

1,200 דפים שחור 24 מ"ל
C13T70314010
L
800 דפים ציאן 9.6 מ"ל
C13T70324010
L
800 דפים מג'נטה 9.6 מ"ל
C13T70334010
L
800 דפים צהוב 9.6 מ"ל
C13T70344010
L

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.