SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black)

SKU: C33S020601
SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black)
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.