מדריך לתחזוקה מניעתית בזמן חוסר פעילות

סידרה Sc-p6XXXXXXXX\XXX

לפני הפסקת פעילות שוטפת :

אנא וודא שהמדפסת נקייה מאבק הנוצר מנייר וממזהמים נוספים.

הוצא מדיה ואחסן בנפרד.

אחרי תקופה של הפסקת פעילות:

הדלק את המכונה

הוצא כל מחסנית דיו, נער כל מחסנית במשך של לפחות 20 שניות לפני הכנסה חזרה.

לאחר הכנסת כל המחסניות הרץ ניקוי ובצע NOZZLE CHECK

המשך בניקוי לפי הצורך על שבדיקת ההדפסה יוצאת תקינה ומלאה.

סידרה SC-T3XX/5XXX/7XXX

לפני הפסקת פעילות שוטפת:

אנא וודא שהמדפסת נקייה מאבק הנוצר מנייר וממזהמים נוספים.

הוצא מדיה ואחסן בנפרד.

אחרי תקופה של הפסקת פעילות:

הוצא כל מחסנית דיו, נער כל מחסנית במשך של לפחות 20 שניות לפני הכנסה חזרה.

לאחר הכנסת כל המחסניות הרץ ניקוי ובצע NOZZLE CHECK

המשך בניקוי לפי הצורך על שבדיקת ההדפסה יוצאת תקינה ומלאה.

סידרה SC-S3XXX/4XXX/5XXX/6XXX/7XXX/8XXX

לפני הפסקת פעילות שוטפת:

בצע תחזוקה באזור ראש ההדפסה והמכסה וודא כי האזור נקי לפני הפסקת הפעולה.

בצע מיינטננס לפני אחסנה , וודא כי ברשותך מחסניות ניקוי .

תוכל למצוא הוראות לביצוע להליך זה במדריך למשתמש באתר EPSON.IL

אחרי תקופה של הפסקת פעילות:

לפני החזרת המחסניות יש לנער כל מחסנית במשך לפחות 20 שניות כל אחת.

 

בצע אתחול למכשיר עם מחסניות הדיו.

כאשר שורות הדיו מלאות, אנא בצע בדיקת NOZZLE CHECK באופן מלא כדי להבטיח איכות הדפסה לפני תחילת ההדפסה.

בצע ניקויים במידת הצורך.

Sf-f2100/f200

לפני הפסקת פעילות שוטפת:

בצע תחזוקה באזור ראש ההדפסה והמכסה וודא כי האזור נקי לפני הפסקת הפעולה.

בצע מיינטננס לפני אחסנה , וודא כי ברשותך מחסניות ניקוי .

תוכל למצוא הוראות לביצוע להליך זה במדריך למשתמש באתר EPSON.IL

אחרי תקופה של הפסקת פעילות:

לפני החזרת המחסניות יש לנער כל מחסנית במשך לפחות 20 שניות כל אחת.

בצע אתחול למכשיר עם מחסניות הדיו.

כאשר שורות הדיו מלאות, אנא בצע בדיקת NOZZLE CHECK באופן מלא כדי להבטיח איכות הדפסה לפני תחילת ההדפסה.

בצע ניקויים במידת הצורך.

סידרה SC-F62/6300/92/9300

יש לבצע את הפעולות הבאות במידה והמדפסת לא תהיה בשימוש שבועיים או יותר.

הפעולות צריכות להתבצע ע"י טכנאי שבאמצעותו תוכנת שרות של אפסון.

בצע תחזוקה באזור ראש ההדפסה והמכסה וודא כי האזור נקי לפני הפסקת הפעולה.

הוצא את מיכלי הדיו ויחידות הצי'פים והיפטר מהם.

בצע מיינטננס לפני אחסנה , וודא כי ברשותך מחסניות ניקוי .

תוכל למצוא הוראות לביצוע להליך זה במדריך למשתמש באתר EPSON.IL

אחרי תקופה של הפסקת פעילות:

התקן מיכלי צבע חדשים על מנת למנוע מחדירת חומרים וגופים להכנס למחזיק הדיו .

עקוב אחר ההוראות במדריך למשתמש להחלפת המחסניות בחזרה למיכלי דיו כאשר שורות הדיו

מלאות, אנא בצע בדיקת NOZZLE CHECK באופן מלא כדי להבטיח איכות הדפסה לפני תחילת ההדפסה.

בצע ניקויים במידת הצורך.

סידרה WF-C52XX/C57XX/C8690/C869R

לפני הפסקת פעילות שוטפת:

בצע nozzle check , במידה והתוצאה אינה תקינה המשך בניקויים לפי הצורך ואז כבה את המדפסת.

אחרי תקופה של הפסקת פעילות:

בצע nozzle check , במידה והתוצאה אינה תקינה המשך בניקויים לפי הצורך.

סידרה WF-C20590/C17590/M20590

לפני הפסקת פעילות שוטפת:

בצע nozzle check , במידה והתוצאה אינה תקינה המשך בניקויים לפי הצורך ואז כבה את המדפסת.

אחרי תקופה של הפסקת פעילות:

בצע nozzle check , במידה והתוצאה אינה תקינה המשך בניקויים לפי הצורך.

במידה והמכשיר היה מכובה לזמן ארוך, יתכן ויהיה צורך בטעינת דיו.

סידרה SL-D

לפני הפסקת פעילות שוטפת:

וודא שהמדפסת נקייה מאבק נייר ועוד מזהמים.

הוצא מדיה ושמור בנפרד.

אחרי תקופה של הפסקת פעילות:

הדלק את המכשיר.

הוצא כל מחסנית דיו ונער למשך של לפחות 20 שניות והכנס חזרה.

אחר שכל המחסניות הוכנסו הרץ nozzle check . המשך בניקויים עד שהבדיקה מלאה ותקינה.

אם מכשירך עדיין בתקופת האחריות אך היא לקראת סיום בשבועות הקרובים, במידה ויהיו תקלות עם החזרה לפעילות אנו נשקול ,מקרה לגופו, תיקונים כמחווה של רצון טוב.

בנוסף אנו מציעים לבדוק שהמוצר עובד תקין ולבצע בדיקת תקינות ולשמור אותה לצורך תיעוד תקינות.

ייתכן ונבקש לראות בדיקה זו עם החזרה לפעילות.