Singlepack Magenta 16XL DURABrite Ultra Ink

SKU: C13T16334012
חיפוש מפיץ
Singlepack Magenta 16XL DURABrite Ultra Ink
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
500 דפים
12.9 מ"ל
תפוקה:
450 דפים
6.5 מ"ל
תפוקה:
450 דפים
6.5 מ"ל
תפוקה:
450 דפים
6.5 מ"ל
תפוקה:
450 דפים
500 דפים
32.4 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.